Publications

Papers:

 1. T. Zurek and M. Mokkas, “Modeling value-based reasoning for autonomous agents,” 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Prague, Czech Republic, 2017, pp. 259-262. doi: 10.15439/2017F282
 2. Zurek, T.: “Goals, values, and reasoning”, Expert Systems with Applications, Volume 71, 2017, Pages 442-456, ISSN 0957-4174, http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2016.11.008

 3. Araszkiewicz M., Zurek T.: “Interpreting Agents” In: “Legal Knowledge and Information Systems : JURIX 2016: The Twenty-Ninth Annual Conference”, eds.: F. Bex and S. Villata, pp. 13-22, IOS Press, Amsterdam, 2016 (http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/45732).

 4. Zurek, T., “Modeling conflicts between legal rules,” 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Gdansk, 2016, pp. 393-402. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7733268&isnumber=7733200

 5. Zurek, T., Mokkas, M., Ksiezopolski, B., “On the Modelling of Context-Aware Security for Mobile Devices”, Mobile Information Systems Volume 2016 (2016), Article ID 8743504, http://dx.doi.org/10.1155/2016/8743504

 6. Araszkiewicz M., Zurek T.: “Preface: Methodologies for Research on Legal Argumentation”, Special Issue of Informal Logic Journal: Methodologies for Research on Legal Argumentation, eds.: Araszkiewicz M., Zurek, T., Vol 36, No 3 (2016) (http://ojs.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/informal_logic/article/view/4717).

 7. Araszkiewicz M., Zurek T.: “Comprehensive Framework Embracing the Complexity of Statutory Interpretation” In: “Legal Knowledge and Information Systems –JURIX 2015”, eds.: Rotolo N., pp. 145-148, IOS Press, Amsterdam, 2015 (http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/41986).

 8. Araszkiewicz M. Łopatkiewicz A. Zienkiewicz A. Zurek T.: “Framing a Knowledge Base for a Legal Expert System Dealing with Indeterminate Concepts” The Scientific World Journal 2015, Hindawi, (https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/985425/).

 9. Araszkiewicz M. Łopatkiewicz A. Zienkiewicz A. Zurek T. “Representation of an Actual Divorce Dispute in the Parenting Plan Support System” Proceedings of 14-th International Conference of Artificial Intelligence and Law, ACM New York, 2015, (http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2746119).

 10. Żurek T. “Model of Argument from Social Importance” In: “Legal Knowledge and Information Systems – JURIX 2014”, eds.: Hoekstra R., pp. 23-28, IOS Press, Amsterdam, 2014, (http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38434).

 11. Księżopolski B., Żurek T., Mokkas M. “Quality of Protection evaluation of security mechanisms”. The Scientific World Journal 2014, Hindawi, (https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/725279/).

 12. K. Budzynska, M. Araszkiewicz, B. Bogolebska, P. Cap, K. Debowska-Kozlowska, B. Dunin-Kleplicz, M. Dziubinski, M. Federowicz, A. Gomolińska, A. Grabowski, L. Jochemczyk, M. Kacprzak, P. Kawalec, M. Kielar, A. Kisielewicz, M. Koszowy, R. Kublikowski, P. Kulicki, A. Kuzio, P. Lewinski, J. Lichanski, J. Malinowski, W. Marciszewski, E. Nieznański, J. Pietrzak, J. Pogonowski, T. A. Puczylowski, J. Rytel, A. Sawicka, M. Selinger, A. Skowron, J. Skulska, M. Smolak, M. Sokól, A. Sowińska, P. Stalmaszczyk, T. Stawecki, A.Strachocka, K. Szymanek, J. Tomczyk, R. Trypuz, K. Trzęsicki, M. Urbański, E. Wasilewska-Kamińska, K. Wieczorek, M. Witek, U. Wybraniec-Skardowska, O. Yaskorska, M. Załęska, K. Zdanowski, T. Zurek: “The Polish School of Argumentation: A Manifesto”. Argumentation, vol. 28 (3), pp. 267-282, Springer, 2014, (http://link.springer.com/article/10.1007/s10503-014-9320-8 .

 13. Żurek T. “Causality and Other Aspects of Instrumental Reasoning”. In Business Information Systems Workshops. Eds Witold Abramowicz. Lecture Notes in Bussines Information Processing. Vol. 160, pp.184-195, Springer 2013, (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-41687-3_18).

 14. Araszkiewicz M., Żurek T. “Modelling of teleological interpretation”. Proceedings of 13-th International Conference of Artificial Intelligence and Law, pp. 160-168, ACM New York, 2013, (http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2514619).

 15. Leszczyńska A., Żurek T. “The application of fuzzy logic to an organization’s sustainable development assessment”. Organizacja i Zarządzanie, no. 2(18), pp. 117-138, 2012.

 16. Żurek T. “Modelling of A’fortiori Reasoning”. Expert Systems with Aplications, vol. 39, no. 11, pp. 10772-10779, Elsevier, 2012, (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412004617).

 17. Żurek T. “Conflicts in legal knowledge base”. Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 37, no. 2, pp. 129-144, 2012 (https://doi.org/10.2478/v10209-011-0006-9)

 18. Żurek T. “Instrumental Reasoning in Legal Expert System”. In: “Legal Knowledge and Information Systems – JURIX 2011”, eds.: Katie M. Atkinson, pp. 155-162, IOS Press, Amsterdam, 2011, (http://ebooks.iospress.nl/publication/6700).

 19. Żurek T. “Modelling of A’fortiori Reasoning”. Proceedings of 13-th International Conference of Artificial Intelligence and Law, pp. 96-100, ACM New York, 2011, (http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2018371).

 20. Żurek T. “Wiedza i wnioskowanie w prawniczym systemie ekspertowym”. Studia Informatica, vol. 31, no. 2A, pp. 213-224, Silesian University of Technology Press, Gliwice 2010.

 21. Żurek T. Kruk E. “Legal Advisory System for the Agricultural Tax Law”. In: Business Information Systems Workshops 2009, eds. Witold Abramowicz and Dominik Flejter, pp. 304-309. Lecture Notes of Business Information Processing vol. 37, 2009, (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-03424-4_36).

 22. Żurek T. Kruk E. “Advisory System for the Agricultural Tax Law”. Proceedings of LNDSS Workshop, eds. M. Poblet, U. Schild, J. Zeleznikow, pp. 77-85, HUYGENS Editorals, Barcelona, 2009, (http://ceur-ws.org/Vol-482/Paper_7.pdf).

 23. Żurek T. Kruk E. “Prawniczy system doradczy działający w zakresie ustawy o podatku rolnym”. In: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, eds. Grzech A., Juszczyszyn K., Kwaśnicka H., Ngoc Thanh Nguyen, pp. 631-642. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2009.

 24. Żurek T. Kruk E. “Supporting of Legal Reasoning for Cases Which are not Strictly Regulated by Law”. Proceedings of 12-th International Conference of Artificial Intelligence and Law, pp. 220-222. ACM New York, 2009, (http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1568263).

 25. Żurek T., Kruk E. “Legal expert system: construction and utilization”. In: Computer Science in Educational Uses, eds. Łojewski S., Gocłowska B., pp. 30-39. Wydawnictwo UMCS 2009.

 26. Żurek T. “Knowledge Base Ontology in Legal Expert System” Polish Journal of Enviromental Studies vol 17, No 3B Olsztyn, 2008.

 27. Żurek T. “Baza wiedzy prawniczego systemu doradczego.” in: Bazy Danych Nowe Technologie, eds. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski D. Mrozek. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 2007.

 28. Żurek T. “Specyfika reprezentacji wiedzy w systemie ekspertowym z wnioskowaniem niepewnym bazującym na zmodyfikowanej stanfordzkiej algebrze współczynników pewności” in “Bazy danych modele, technologie i narzędzia”, pp. 111 – 118 Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.

 29. Żurek T. “Dobór współczynników pewności w systemie ekspertowym na przykładzie bazy wiedzy do oceny wniosków kredytowych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie vol. 17, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.

 30. Żurek T. “Construction of knowledge bases of expert systems for uncertain reasoning in evaluation of credit applications” Methods of Artificial Intelligence. Proceedings of the Symposium of Artificial Intelligence AI-Meth, Eccomas Thematic Conference, 2003.

 31. Psurek K., Żurek T. “Koncepcja architektury rozproszonego systemu ekspertowego do oceny wniosków kredytowych” Proceedings of SWO 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.

 32. Żurek, T. “Construction of knowledge base to evaluate credit applications in rule model expert systems for uncertain reasoning” Vysledky vedecke prace studentu doktorskeho studia, Sbornik prospevku z mezinarodni konference EKF VSB, pp. 421-431, Ostrava 2003.

 33. Kapczyński A., Żurek T. “Komplementarne wykorzystanie systemu ekspertowego oraz sieci neuronowej w analizie finansowej przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego”, in Analiza nowych technologii informatycznych w zarządzaniu rozproszonym, eds A. Michalski, pp. 69-97, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.

 34. Żurek T. “System ekspertowy jako narzędzie pozwalające na prowadzenie skoordynowanej polityki w rozproszonej organizacji”, in Analiza nowych technologii informatycznych w zarządzaniu rozproszonym, eds. A. Michalski, pp. 60-68, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.

 35. Żurek T. “Użyteczność systemów ekspertowych z reprezentacją wiedzy przybliżonej do oceny wniosków kredytowych” Proceedings of SWO 2002, pp. 301-308. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.

 36. Żurek T. “Systemy ekspertowe i języki do ich tworzenia- problemy reprezentacji wiedzy w języku Sphinx”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie z. 9, pp. 267-276 Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.

 37. Kapczyński A., Żurek T. “Wspomaganie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa”, in: “Wykorzystanie technologii i systemów informatycznych w procesach decyzyjnych.” pp. 85-114. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.

 38. Żurek T. “Comparison of two ways of knowledge representing in expert systems in an example of credit evaluation procedure” , Vysledky vedecke prace studentu doktorskeho studia, Sbornik prospevku z mezinarodni konference EKF VSB, pp. 244-248, Ostrava 2002.

 39. Kapczyński A., Żurek T. “Comparative analysis of results obtained through utilization of expert system and neural network in financial analysis”, Modelling and Control of Economic Systems 2002, pp. 389-395, Elsevier 2002

 40. Żurek T. “Niepewność danych w systemach ekspertowych, próba implementacji metody współczynników pewności w systemie PC-shell”, proceedings of SWO 2001, pp. 357-364. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.

 41. Żurek T. “Prezentacja pakietu Sphinx i przykład wykorzystania go do oceny warunków finansowych przedsiębiorstwa”, in: “Elementy wspomagania decyzji w zintegrowanych systemach kierowania produkcją”, pp. 131-142, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.

Special Issues (edited):

 1. Araszkiewicz, M., Żurek, T. (2016, Eds.) Methodologies for Research on Legal Argumentation, the special issue of Informal Logic (University of Windsor, Canada), vol. 36, no 3.

Books:

 1. Żurek T. “Komputerowe wspomaganie procesu podejmowania decyzji kredytowych”, (English: Computer Support in Credit Granting Decisions ) Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2005.

Handbooks:

 1. Żurek T.: “Metody sztucznej inteligencji.” (English: Methods of Artificial Intelligence), Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2011.

 2. Kufel M., Żurek T. “Eksploracja danych” (English: Data Mining) Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2012.

Workshops and conferences:

Invited Speaker

 1. T. Zurek: “Modelling of A’fortiori Reasoning”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Argumentacja prawnicza – teoria i praktyka”, Uniwersytet Jagielloński (Jagiellonian University), Cracow, Poland, 10-12 May, 2013

Participant:

 1. M. Araszkiewicz, T. Żurek: “Interpreting Agents”, JURIX 2016, the 29th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems, University of Nice, Sophia Antipolis, France, December 2016.

 2. T. Żurek: “Modeling conflicts between legal rules”, FedCSIS’16, Federated Conference On Computer Science and Information Systems, Gdańsk, Poland, September 2016.

 3. M. Araszkiewicz, T. Żurek: “Comprehensive Framework Embracing the Complexity of Statutory Interpretation”, JURIX 2015, the 28th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems, University of Minho, Braga, Portugal, December 2015.

 4. T. Żurek: “Model of Argument from Social Importance”, JURIX 2014, the 27th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems, Jagiellonian Uninversity, Cracow, Poland, December 2014.

 5. T. Żurek, M. Araszkiewicz: “Modelling of teleological interpretation”, ICAIL 2013, the 14th International Conference on Artificial Intelligence and Law, National Research Council of Italy, Rome, June 2013.

 6. T. Zurek: “Causality and Other Aspects of Instrumental Reasoning”, LIT 2013, the 5th Workshop on Legal Informatics and Legal Information Technology in conjunction with 16th International Conference on Business Information Systems (BIS 2013), Poznan University of Economics, Poland June 2013.

 7. T. Żurek: “Instrumental Reasoning in Legal Expert System”, JURIX 2011, the 24th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems, University of Vienna, Austria, December 2011

 8. T. Żurek: “Modelling of A’fortiori Reasoning”, ICAIL 2011, the 13th International Conference on Artificial Intelligence and Law, University of Pittsburgh, USA, June 2011.

 9. T. Żurek: “Conflicts in legal knowledge base”, LIT 2010, the 3rd Workshop on Legal Informatics and Legal Information Technology in conjunction with 13th International Conference on Business Information Systems (BIS 2010), Berlin, Germany, June 2010.

 10. T. Żurek: “Wiedza i wnioskowanie w prawniczym systemie ekspertowym”, BDAS 2010, VI Krajowa Konferencja. Bazy Danych: Aplikacje i Systemy, Silesian University of Technology, Ustroń, Poland, May 2010.

 11. T. Zurek: “Supporting of Legal Reasoning for Cases Which are not Strictly Regulated by Law”, ICAIL 2009, the 12th International Conference on Artificial Intelligence and Law, Autonomous University of Barcelona, Spain, June 2009.

 12. T. Zurek: “Advisory System for the Agricultural Tax Law”, LNDSS 2009, Legal and Negotiation Decision Support Systems, in conjunction with ICAIL 2009, Autonomous University of Barcelona, Spain, June 2009.

 13. T. Zurek: “Legal Advisory System for the Agricultural Tax Law”, LIT 2009, the 2nd Workshop on Legal Informatics and Legal Information Technology in conjunction with 12th International Conference on Business Information Systems (BIS 2009), Poznan University of Economics, Poland, April 2009.

 14. T. Zurek: “Prawniczy system doradczy działający w zakresie ustawy o podatku rolnym”, IWSE 2009, VII Krajowa Konferencja Naukowa Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Poland 2009

Other conferences, workshops:

 • SMI-2008, Sejmik Młodych Informatyków, Świnoujście, Poland
 • BDAS 2007, Ustroń, Poland
 • Poznawanie Wszechświata 2007 „Sztuczne życie. Sztuczna inteligencja”, Kazimierz Dolny, Poland (Invited speaker)
 • AI-Meth 2003, Symposium on Methods of Artificial Intelligence, Gliwice, Poland
 • SWO-2003, Systemy Wspomagania Organizacji 2003, Ustroń, Poland
 • EKF VSB-2003, Vysledky Vedecke Prace Studentu Doktorskeho Studia, Ostrava, Czech Republic
 • EKF VSB-2002, Vysledky Vedecke Prace Studentu Doktorskeho Studia, Ostrava, Czech Republic
 • IFAC 2001, Modeling and Control of Economic Systems 2001, Klagenfurt, Austria
 • SWO 2001, Systemy Wspomagania Organizacji 2001, Ustroń, Poland

Organizing Committees:

 • FENS 2014, 7 Sympozjum Fizyka w Ekonomii, Naukach Społecznych, Lublin Poland,
 • Co-Chair of MET-ARG 2014: The 1st International Workshop for Methodologies for Research on Legal Argumentation. Workshop in concjunction with JURIX 2014, Cracow, Poland.

Program Committees:

 • ICAIL 2017, International Conference of Artificial Intelligence and Law 2017, London, UK,
 • JURIX 2016, Legal Knowledge and Information Systems, Sophia Antipolis, France,
 • 14th ArgDiaP Conference: Formal Models of Reasoning and Argumentation. Poznań, Poland, 2016,
 • ICAIL 2015, International Conference of Artificial Intelligence and Law 2015, San Diego, USA,
 • 13th ArgDiaP Conference: The Force of Argument: Reason, Belief, Consensus. Wrocław, Poland, 2015,
 • JURIX 2015, Legal Knowledge and Information Systems, Braga, Portugal,
 • JURIX 2014, Legal Knowledge and Information Systems, Cracow, Poland,
 • MET-ARG 2014, the 1st International Workshop for Methodologies for Research on Legal Argumentation in conjunction with JURIX 2014, Cracow, Poland,
 • LIT 2013, 5th Legal Information Technology Workshop 2013, Poznań, Poland,
 • Argumentation 2013, Brno, Czech Republic,
 • Coherence 2013 Workshop in conjunction with ICAIL 2013, Rome, Italy,
 • Argumentation 2012, Brno, Czech Republic.
Advertisements